Thông cáo về Trần Văn Tòng / François Trương Tấn Trung

Ngày 23/08/2008 ông François Trương Tấn Trung phổ biến đến các hội đoàn và nhân sĩ trong cộng đồng người Việt một bức thư ngõ nhằm công kích và mạ lỵ anh Trần Văn Tòng đồng thời đả phá và bóp méo công trình xây dựng bia Trần Văn Bá tại thành phố Paris. Bức thư ngõ này đồng thời được đăng tải trên một blog của ông François Trương Tấn Trung mang tên «Ta còn sống đây» do Lê Văn Trung đứng tên.
Sau đây là thông cáo ngày 29/08/2008 của Trần Văn Bá Tương Hội nhằm làm sáng tỏ vụ này.

XEM BẢN PDF

THÔNG CÁO CỦA TRẦN VĂN BÁ TƯƠNG HỘI
29-08-2008

1 - Trần Văn Bá Tương Hội được sáng lập bởi một nhóm thân hữu của Trần Văn Bá từ năm 1999 và hiện hữu trong thực tế (de facto) qua trang mạng www.tranvanba.org được thực hiện cùng lúc.

2 - Ngày 6 tháng 8 năm 2008, khi thành phần ban tổ chức xây dựng bia vinh niệm Trần Văn Bá tại Paris được công bố, Trần Văn Bá Tương Hội được đăng ký dưới đạo luật của nước Pháp về hiệp hội 1901, và hiện hữu trên pháp luật (de jure). Chủ tịch là Lưu Văn Dân, Tổng Thư Ký là Trần Ngọc Sơn.

3 - Trần Văn Bá Tương Hội phát động chiến dịch xây dựng bia vinh niệm Trần Văn Bá toàn cầu vào tháng 6 năm 2008, và đặc biệt tại thành phố Paris, ngày 3 tháng 7 năm 2008.

4 – Ngay từ đầu, Trần Văn Bá Tương Hội đã đặt ra một cấu trúc để đảm bảo sự an toàn và tiện lợi cho việc đóng góp tài chánh của người Việt vào công trình xây dựng bia vinh niệm Trần Văn Bá, qua sự liên kết chặt chẽ với hội Avenir Vietnam. Hội này có chức năng quản lý những đóng góp và dịch vụ tài chánh trong chiến dịch xây dựng bia vinh niệm Trần Văn Bá. Avenir Vietnam là một hội được đăng ký dưới luật nước Pháp 1901, và được hưởng qui chế « phục vụ quyền lợi chung » và do đó có quyền cấp biên nhận để cho người biếu tặng tài chánh ở Pháp được trừ thuế. Sổ sách của hội Avenir Vietnam được kiểm chứng bởi một thanh tra kế toán có môn bài. Hiện nay không một đảng phái chính trị nào và rất hiếm hội đoàn hay tổ chức cung ứng những đảm bảo như thế cho cộng đồng Việt Nam.

5 – Ông François Trương Tấn Trung, như chính ông đã xác nhận trong bức thư ngỏ, được ủy nhiệm công tác quản lý và triển khai kỹ thuật trang mạng tranvanba.org vào tháng giêng 2007, và sau đó được ủy nhiệm trách vụ phát ngôn nhân của Trần Văn Bá Tương Hội vào tháng 6 năm 2008.

6 – Ngày 27 tháng 7 năm 2008, Ông François Trương Tấn Trung độc chiếm trang mạng tranvanba.org để đơn phương ra thông cáo ngày 28 tháng 7, không phải để rút lui êm ái như ông đã quả quyết, nhưng chủ yếu để lũng đoạn chiến dịch dựng bia Trần Văn Bá bằng cách độc chiếm công cụ truyền thông của chiến dịch và công bố :
a) « Trần Văn Bá Tương Hội rút lui vào chốn tĩnh mịch… và chấm dứt vai trò của Tương Hội », như thế tất nhiên ngăn chận sự tham gia tích cực của các thân hữu của Trần Văn Bá vào công trình dựng bia.
b) «Trần Văn Bá Tương Hội không hề ủy quyền cho bất cứ ai hay bất cứ tổ chức nào làm đại diện, trong và ngoài nước Pháp»: không có đại diện, tức không thể triển khai nỗ lực dựng bia toàn cầu, không ủy quyền cho một hội nào ở Pháp, tức phản bác chức năng của hội Avenir Vietnam, và như thế phản bác luôn những phát biểu của chính ông François Trương Tấn Trung khi còn là phát ngôn nhân của Tương Hội.

7 – Vì những lý lẽ trên và vì cách hành xử hoàn toàn trái ngược lại với tinh thần và chủ trương của Tương Hội của ông François Trương Tấn Trung, nhóm sáng lập ra Trần Văn Bá Tương Hội đã công bố thu hồi lại tất cả những quyền hạn đã ủy nhiệm cho ông François Trương Tấn Trung, đặc biệt quyền phát biểu nhân danh Trần Văn Bá Tương Hội, kể từ ngày 29/07/2008. Song song, cùng ngày, nhóm sáng lập Tương Hội đã sử dụng quyền sở hữu để thu hồi khả năng kiểm soát và quản lý trang mạng tranvanba.org.

8 – Ông François Trương Tấn Trung phổ biến một thư ngỏ đề ngày 23/08/2008 đến các hội đoàn và nhân sĩ trong cộng đồng hải ngoại. Chủ đích của lá thư này rõ rệt là đả phá và bóp méo công trình dựng bia Trần Văn Bá tại Paris, vô hiệu hóa chiến dịch dựng bia Trần Văn Bá toàn cầu, bằng cách khiêu khích mạ lỵ anh Trần Văn Tòng, gieo rắc sự nghi kỵ hoang mang, ngụy tạo một cuộc tranh cãi để lũng đoạn nỗ lực tham gia và đóng góp của cộng đồng người Việt, với những lời lẽ và thủ đoạn cực kỳ hạ lưu, xâm phạm đời tư, đối chiếu người chết với kẻ sống, cha với con, anh với em. Đồng thời ông François Trương Tấn Trung tự đóng một vai tuồng nạn nhân, nhưng lại hồ đồ đem nhà chức trách cảnh sát Pháp ra hù dọa để cố che lấp hành vi phá hoại và mạ lỵ của mình. Trong một xã hội tự do pháp trị, tin tức chính xác, óc phán xét của công luận và pháp luật là giải đáp cho tình trạng này.
Chế độ nào, thế lực nào, đảng phái nào, tổ chức nào, cá nhân nào có lý do và quyền lợi, bằng mọi cách, ngăn chận hay bóp méo ý nghĩa công trình dựng bia Trần Văn Bá tại Paris ?

9 –Ông François Trương Tấn Trung đòi hỏi một số « tác quyền kiến tạo » mà ông hô hoán đã bị anh Trần Văn Tòng cướp đoạt. Sau đây là sự thật có chứng tích :
a) Hai bản văn đầu tiên kêu gọi «cùng nhau xây dựng bia vinh niệm Trần Văn Bá tại thành phố Paris», và «một bia vinh niệm Trần Văn Bá ở mỗi cộng đồng hải ngoại» do Trần Văn Bá Tương Hội ký tên và hiện được lưu trữ trong trang mạng tranvanba.org, cũng như bản văn « xin tiếp tay xây dựng bia vinh niệm Trần Văn Bá tại thành phố Paris », do François Trương Tấn Trung ký tên, hiện đăng trên trang mạng « Tin Paris » với một hai câu sửa đổi, tất cả 3 bản văn đều do chính anh Trần Văn Tòng soạn thảo . Chúng tôi có tất cả emails qua đó anh Trần Văn Tòng gửi bản thảo của 3 văn bản này và các sửa chữa kế tiếp để cho ông François Trương Tấn Trung đem lên trang mạng tranvanba.org. và phổ biến trực tiếp đến các hội đoàn, nhân sĩ và giới truyền thông.
b) Trang dẫn nhập (video xé cờ) vào trang mạng tranvanba.org do chính anh Trần Văn Tòng đưa ra ý kiến và một thân hữu của Trần Văn Bá phác họa thực hiện. Ông François Trương Tấn Trung chỉ làm công việc kỹ thuật đem lên trang mạng. Chúng tôi cũng có các emails trao đổi của anh Trần Văn Tòng minh chứng điều nầy.
c) « Bài Audio của đài Tiếng Nói Việt Nam Tự Do phỏng vấn ông François Trương Tấn Trung» được đăng ở trang nhà của tranvanba.org đến ngày 24/08/2008. Chúng tôi làm như thế vì muốn tôn trọng một việc làm của ông François Trương Tấn Trung phù hợp với mục tiêu dựng bia Trần Văn Bá. Chúng tôi không hề lầm lẫn quyền lợi chung và vấn đề cá nhân. Vả lại, chính ông François Trương Tấn Trung, trong một email ngày 15/07/2008, đã tự động nhìn nhận rằng, trong cuộc phỏng vấn, ông chỉ đọc theo tài liệu chỉ dẫn cách ứng đáp do anh Trần Văn Tòng thảo ra có tên «vade mecum trình bày vận động cộng đồng».
d) Tất cả tài liệu còn lại, gồm một phần là các phát biểu của anh Trần Văn Tòng, một phần là do Trần Văn Bá Tương Hội soạn thảo ra từ mấy năm về trưóc.
e) Chung quy lại, « tác quyền kiến tạo » của ông François Trương Tấn Trung gồm việc quản lý kỹ thuật trang mạng và bản thông cáo đơn phương ngày 28/07/2008. Hiển nhiên, không như ông François Trương Tấn Trung vu khống, anh Trần Văn Tòng không hề cướp đoạt « chiếc áo thơm(sic) [ ông François Trương Tấn Trung] đang mặc, để khoác vào mình », nhưng trái lại anh đã may cho ông François Trương Tấn Trung chiếc áo đó, để ông mặc, đại diện cho Tương Hội xúc tiến công trình dựng bia Trần Văn Bá tại Paris và tạo điều kiện để người Việt Quốc Gia có được tiếng nói trọn vẹn và khẳng khái trong cơ hội hiếm quý này. Nhưng mặc chiếc áo ấy chỉ để diễn vở tuồng khoe khoang « mùi hương thơm »(sic) của nó, để đòi hỏi hay tuyên dương ngôi thứ công trạng trong việc vinh niệm Trần Văn Bá, ở dịp này hay trong dịp khác, là lầm lẫn cuộc tranh đấu chung với sự tự mãn cá nhân. Đó là một hành vi cực kỳ khả ố đối với người đã nằm xuống.

10 - Anh Trần Văn Tòng đã giao cho ông François Trương Tấn Trung nhiệm vụ đăng ký các tên miền tranvanba, và toàn quyền quản lý trang mạng tranvanba.org. Ông François Trương Tấn Trung một mình quyết định các chi tiết kỹ thuật (liên kết qua các trang mạng khác v.v). Anh Trần Văn Tòng không hề lưu tâm đến chi tiết của 2 vấn đề này, đặc biệt không hề xem xét danh sách các tên miền tranvanba được đăng ký. Nhưng trong một email bằng tiếng Pháp, ngày 26/07/2008, lần duy nhất, anh Trần Văn Tòng đặt rõ ràng vấn đề tên miền tranvanba (domain name) với ông François Trương Tấn Trung, đây là bản dịch qua tiếng Việt :
« Tôi vừa viết xong thư này thì Việt cho hay trang mạng tranvanba.org không vào được nữa. Tôi vừa vào kiểm, quả đúng thế. Trung anh có thể nào cho chúng tôi biết ý định và quyết định của anh không ? Trong trường hợp anh muốn ngưng cọng tác ngay bây giờ, anh phải nói với chúng tôi rõ ràng anh có định giữ các tên miền tranvanba mà tôi đã bảo anh đăng ký, hay anh định chuyển giao cho chúng tôi ngay lập tức. Mong rằng anh có ý định thanh bạch »
Ông François Trương Tấn Trung giải đáp câu hỏi nầy, bằng cách độc chiếm trang mạng tranvanba.org và ra thông cáo « chấm dứt vai trò của Trần Văn Bá Tương Hội ». Vì những lý do trên, nên trong thông cáo ngày 6/08/2008, anh Trần Văn Tòng nhận định là tất cả tên miền tranvanba ngoại trừ tranvanba.org, đều nằm ngoài vòng phối hợp của nhóm chủ trương chiến dịch dựng bia Trần Văn Bá, và hoàn toàn xa lạ vớí gia đình Trần Văn Bá, và anh cảnh báo về nguy cơ đối nghịch xuất phát từ những người đứng sau các tên miền ấy, đặc biệt sau tên miền « tranvanba.us » được đăng ký ngày 29/07/2008 ở Melbourne, Úc Châu, và được đứng tên bởi một người khai địa chỉ ở FairFax và số điện thoại ở Reston thuộc tiểu bang Virginia (Hoa Kỳ).

11 – Chúng tôi không biết ông François Trương Tấn Trung vô tình hay cố ý gửi ra bức thư ngỏ với tên hồ sơ «tra loi TVT 042 lat SUA». Chúng tôi không biết người mang tên « lat » hay có ký hiệu « lat » là ai, có SỬA như thế nào bức thư ngỏ của ông François Trương Tấn Trung, đóng vai trò gì trong chiến dịch mạ lỵ và phỉ báng, chúng tôi chỉ xem ông François Trương Tấn Trung là người chịu trách nhiệm của bức thư đó và những hành động đả phá công trình xây dựng bia vinh niệm Trần Văn Bá tại Paris. Ngoài ra, nếu những đả kích Trần Văn Bá Tương Hội hiện nay của ông François Trương Tấn Trung phản ánh đúng sư thật, thì chính ông François Trương Tấn Trung là người đã lừa phỉnh dư luận, khi ông nhân danh Tương Hội kêu gọi cộng đồng yểm trợ chiến dịch dựng bia Trần Văn Bá toàn cầu và tại Paris, việc làm mà ông tuyên bố rất thành công ! Quả thật ông François Trương Tấn Trung đã khinh miệt khả năng phán xét của cộng đồng người Việt.

12 - Chúng tôi xác nhận, không hề có sự rạn nứt nội bộ trong đoàn thể chúng tôi. Đây chỉ là việc bắt buộc giải quyết vấn đề một cá nhân hành động bất xứng, và vượt ngoài phạm vi chức năng được giao phó.

13- Chúng tôi tiếp tục nỗ lực hoàn thành bia Trần Văn Bá tại Paris đúng theo tinh thần các lời kêu gọi của Trần Văn Bá Tương Hội một cách quang minh và nghiêm túc. Và chúng tôi sẽ rất hân hoan đón tiếp các hội đoàn và nhân sĩ của cộng đồng khắp bốn phương đến tham dự lễ khánh thành ngày 27/09/2008 lúc 17g30 tại địa điểm :47-49 avenue d’Ivry Paris 13è.

Thông cáo nầy do ban chấp hành Trần Văn Bá Tương Hội và ban tổ chức xây dựng bia Trần Văn Bá tại Paris, thảo ra ngày 29 tháng 8 năm 2008.

Trần Ngọc Sơn
Tổng Thư Ký Trần Văn Bá Tương Hội

Nhân danh Trần Văn Bá Tương Hội
và Ban tổ chức xây dựng Bia vinh niệm Trần Văn Bá tại Paris