TƯỞNG NIỆM TRẦN VĂN BÁ

 

Một năm trước khi trở về Việt Nam kháng chiến, Trần Văn Bá đã phát biểu vào Tết Kỷ Mùi 1979, nhân dip hội Tết sinh viên Việt Nam tại Pháp với chủ đề «Con Đường Ta Đi ». Một năm sau khi con tàu Hài Hồng chở đầy thuyền nhân vượt biên tìm tự do, khai báo một phong trào di tản thảm thiết và quy mô chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại.

Bấm vào đây để nghe

 

 

NHỮNG CÁI NHÌN VỀ TRẦN VĂN BÁ

Nhóm thân hữu Trần Văn Bá, cuối tháng 4 năm 2006

Bấm vào đây để xem bài viết

 

Nguyễn Tất Nhiên, nhà thơ:... Với anh hồn liệt sĩ

bấm vào đây để xem

 

Ru bạn ngủ, tác giã Hoài Nguyên, báo Nhân Bản Xuân 1989

bấm vào đây để xem bài viết


 

Pierre Beylau, chủ bút tuần báo Le Point, Paris Bài viết năm 1985 «Chúng đã giết Bá»                          
...Bá không phải là hạng người dấn thân từ xa, thương cảm trong vị thế an toàn … Bá đã dấn thân vào dầu xôi lửa bỏng...

bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Việt

 

Olivier Todd, Nhà Văn, Nhà Báo phát biểu đêm 27 tháng 4 năm 1987 tại Espace Cardin Paris
...Bá đã làm một chuyện phi thường : chủ xướng việc thối chuyễn một chế độ toàn trị cộng sản …

Bấm vào đây để nghe phát biểu tiếng Pháp
Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Việt

 

Claude Malhuret, Bộ Trưởng Bộ Nhân Quyền, Sáng lập viên hội "Bác sĩ không biên giới" phát biểu ngày 3 tháng 12 năm 1987, tại hội trường Kléber, nơi ký kết Hiệp Đinh Paris về Việt Nam
...Kêu gọi noi gương và tôn vinh Trần Văn Bá và tiên liệu sự thoái chuyển của Cộng Sản, 2 năm trước khi bức tường Bá Linh sụp đổ...

Bấm vào đây để nghe phát biểu tiếng Pháp
bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Việt

 

 

 

 

TUYỀN NGƯ