Trang đầu  Diễn tiến vụ án Phản ứng của dư luận

Danh sách 21 kháng chiến quân bị nạn

 1

Mai Văn Hạnh  

12

Nguyễn Văn Hậu

 2

Trần Văn Bá  

13

Nhan Văn Lộc

3

Lê Quốc Quân  

14

Lý Vinh

4

Huỳnh Vĩnh Sanh  

15

Trần Ngọc Ẩn

5

Hồ Thái Bạch  

16

Cai Văn Hùng

6

Trần Nguyên Hùng  

17

Đặng Bá Lộc

7

Tô Văn Hườn  

18

Thái Văn Dư

8

Hoàng Đình Mỹ  

19

Trần Văn Phương

9

Thạch Sanh  

20

Nguyễn Phi Long

10

Nguyễn Văn Trạch  

21

Nguyễn Văn Cầm

11

Nguyên Bình      

Các chiến sĩ Hồ Thái Bạch, Lê Quốc Quân, Trần Văn Bá bị hành quyết trong những hoàn cảnh nào, nơi an nghỉ của họ ở đâu ?

Số phận các chiến sĩ khác bây giờ ra sao ? Họ ở quốc nội hay hải ngoại, họ còn bị tù đày hay đã ra khỏi gông cùm cộng sản ?

Những bài vở, tài liệu nào đã được phổ biến để vinh danh, để tưởng nhớ 21 kháng chiến quân bị nạn ?

Quý vị, quý bạn ở bốn phương trời nếu có bất cứ ánh sáng nào có thể rọi vào các câu hỏi phía trên, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.

Trang đầu  Diễn tiến vụ án Phản ứng của dư luận